سرخ کن تفال مدل FZ7100

4,240,000 تومان

تفال همیشه سعی در تولید بهترین های دنیا رو از لحاظ کیفیت ، کارایی و استحکام رو داشته است تفال در زمینه ی تولید وسایل خانگی از جمله سرخ کن ها تمرکز حداکثری رو بر کارایی و کیفیت و در عین حال استحکام بالا گذاشته است در این جا سرخ کن تفال مدل FZ7100 رو به شما با تمام جزئیات معرفی کرده تا ادعاهیی که در خطوط بالا مطرح شد اثبات شوند.

سرخ کن تفال FZ7100
سرخ کن تفال مدل FZ7100

4,240,000 تومان