سرخ کن تفال مدل FZ7062

3,980,000 تومان

تفال در زمینه ی تولید وسایل خانگی از جمله سرخ کن ها تمرکز حداکثری رو بر کارایی و کیفیت و در عین حال استحکام بالا گذاشته است در این جاسرخ کن تفال مدل FZ7062 رو به شما با تمام جزئیات معرفی کرده تا ادعاهایی که در خطوط بالا مطرح شد اثبات شوند.