1 محصول
 • ویژگی ها
  • شرکت سازنده: : شرکت سازنده:
  • نام مدل: : نام مدل:
  • نام سری: : نام سری:
  • نوع کولر: : نوع کولر:
  • نوع استفاده و کاربرد: : نوع استفاده و کاربرد:
  • ظرفیت کل:: ظرفیت کل:
  • حد اکثر ظرفیت سرمایش: : حد اکثر ظرفیت سرمایش:
  • حداکثر ظرفیت گرمایش: : حداکثر ظرفیت گرمایش:
  • پشتیبانی متراژ مناسب: : پشتیبانی متراژ مناسب:
  • شرایط اب و هوایی: : شرایط اب و هوایی:
  • نوع کمپرسور: : نوع کمپرسور:
  • مارک کمپرسور: : مارک کمپرسور:
  • تعداد پنل: : تعداد پنل:
  • سایز موتور: : سایز موتور:
  • صفحه نمایش دیجیتال: : صفحه نمایش دیجیتال:
  • گرید انرژی: : گرید انرژی:
  • بعاد(عرض،ارتفاع،عمق) موتور: : بعاد(عرض،ارتفاع،عمق) موتور:
  • بعاد(عرض،ارتفاع،عمق) پنل: : بعاد(عرض،ارتفاع،عمق) پنل:
  • وزن تقریبی موتور: : وزن تقریبی موتور:
  • سایر لوازم جانبی همراه: : سایر لوازم جانبی همراه:
  اطلاعات بیشتر